Dzięki staraniom ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego, spuścizna Zbigniewa Herberta pozostała w Polsce jako osobna integralna część zbiorów Biblioteki Narodowej. Archiwum wielkiego poety zostało przekazane przez spadkobierczynie Katarzynę Herbertową, żonę poety oraz jego siostrę Halinę Herbert-Żebrowską.

Uroczystość przekazania archiwum odbyła się 11 grudnia 2006. o godz. 12. 00 w Sali Rycerskiej Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich. W uroczystości wzięli udział prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski.

Spuścizna Zbigniewa Herberta zawiera ogromny zbiór rękopisów oraz maszynopisów. Wśród nich znajdują się m. in. wiersze ze słynnym cyklem Pan Cogito, utwory teatralne, a także notatki i bruliony. Eseje takie jak np. Martwa natura z wędzidłem czy Barbarzyńca w ogrodzie w niezwykły sposób dopełniają prywatne szkice i rysunki poety oraz jego ogromny zbiór kartek pocztowych i widokówek. Bardzo ciekawą część kolekcji stanowi korespondencja – zarówno listy do Jerzego Giedroycia, Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, Czesława Miłosza, jak i listy prywatne. Archiwum uzupełniają fotografie oraz wycinki prasowe, które należały do Zbigniewa Herberta.

W Bibliotece Narodowej, której przekazana została spuścizna powstał wyodrębniony zbiór archiwalny obejmujący archiwum Herberta.