Herbertiada 2021

Dwudziesta druga, a więc w pełni już dorosła „Herbertiada” odbyła się według formuły, do której „herbertiadowicze i herbertożercy” (że posłużę się tradycyjną formułą Rafała Żebrowskiego)…

Zobacz więcej Herbertiada 2021

Herbertiada 2019

W klimat jubileuszowej Gali XX-lecia Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”, która odbyła się 24 sierpnia br. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta w Kołobrzegu, wprowadził licznie przybyłą publiczność sam Książę Poetów czytający własny wiersz „Potęga smaku”, a także wspomnienie o swoim bracie autorstwa siostry poety Haliny Herbert – Żebrowskiej.

Zobacz więcej Herbertiada 2019