Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu treść Listu Gratulacyjnego jaki otrzymaliśmy z okazji Jubileuszu XX-lecia „Herbertiady” wystosowany przez prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” obchodzi w tym roku swoje XX-lecie. Dwie dekady niesłabnącego zainteresowania dowodzą, jak silnie wpisał się on w krajobraz literacki naszego kraju, zyskawszy wysoką renomę i wierną publiczność.

Jubileusz XX –lecia jest znakomitą okazją, aby wyrazić ogromną wdzięczność wobec Organizatorów Przeglądu. Państwa oddana, wieloletnia praca pozwala na tworzenie się co roku od nowa tej wyjątkowej przestrzeni wspólnoty estetycznej i ideowej, w której zgromadzić się mogą miłośnicy twórczości Zbigniewa Herberta, by wspólnie ją przeżywać i rozważać.

Szczególnym walorem „Herbertiady” jest młodzież uczestnicząca w tym święcie poezji. Przez 20 lat Przegląd wychował kolejne generacje odbiorców poezji i głęboko wierzę, że wiele kolejnych pokoleń również będzie mogło spotkać się z dziełami Księcia Poetów właśnie w Kołobrzegu i tu uczyć się od Niego spraw najważniejszych, filarów naszej cywilizacji. Lekcje Pana Cogito, dzięki swojej uniwersalności, odwołaniu do wyższych wartości, tradycji i kultury, pozostają aktualne i pozwalają nam spojrzeć z właściwej perspektywy na sprawy współczesne, a także dostrzec rolę kultury w zwykłym, codziennym życiu.

Nie mam wątpliwości, że Jubileuszowa „Herbertiada” będzie dla Jej uczestników wspaniała inspiracją do twórczych działań. Życzę Państwu wielu niezapomnianych przeżyć, satysfakcji i okazji do przemyśleń związanych ze spuścizną Zbigniewa Herberta.”