Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” w Kołobrzegu odbywa się od 2000 roku i jest świętem „Księcia Poetów” – jednego z najwybitniejszych polskich twórców XX wieku, dwukrotnie nominowanego do literackiej Nagrody Nobla. To jedyne cykliczne wydarzenie kulturalne w Polsce, którego najważniejszym celem jest rozpowszechnianie wiedzy o osobie i dorobku twórczym Zbigniewa Herberta. To także prezentowanie programów artystycznych inspirowanych jego dziełami bądź odwołujących się do cenionych przez niego twórców. Na przeglądzie gościli wybitni artyści scen polskich, m.in. Teresa Budzisz- Krzyżanowska, Krzysztof Wakuliński, Krzysztof Globisz, Wojciech Wysocki, Krzysztof Kolberger, Adam Ferency, Gabriela Kownacka, Edward Linde-Lubaszenko, Jacek Bończyk, Dorota Segda, Dorota Kolak, Jerzy Radziwiłowicz, Halina Rowicka, Krzysztof Kalczyński, Danuta Stenka, Igor Michalski, Dariusz Kowalski, Agata Mastalerz, Andrzej Mastalerz, Tadeusz Malak, Jarosław Gajewski a także bardowie: Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski czy Mirosław Czyżykiewicz.

Publiczność obejrzała przedstawienia przygotowane m.in. przez Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Dramatyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Teatr Tańca w Sopocie, Teatr Polski w Warszawie, Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Na deskach kołobrzeskiej sceny swoje prace dyplomowe wystawiali studenci PWST w Krakowie przygotowane pod kierownictwem aktorek Doroty Segdy i Moniki Rasiewicz.

Integralnym elementem „Herbertiady” są warsztaty i konkurs recytatorski dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym „Herbertiady” jest Katarzyna  Pechman (na zdj.). która w 2004 roku otrzymała Nagrodę Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego za wkład w popularyzowanie twórczości Zbigniewa Herberta.

Była inicjatorką apelu środowiska herbertowskiego w Polsce, by rok 2008 był w dziesiątą rocznicę śmierci jednego z największych polskich poetów XX wieku w kulturze polskiej był Rokiem Zbigniewa Herberta.

Katarzyna Pechman, z okazji 10 lecia „Herbertiady” w 2009 roku została odznaczona przez śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2017 roku została odznaczona przez prof. Piotra Glińskiego – ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Z jej inicjatywy doszło do wizyty w 2006 roku ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego na „Herbertiadzie” co zaowocowało obietnicą wsparcia przez ministerstwo budowy Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta. To wsparcie udzielone w 2007 roku pozwoliło władzom miasta rozpocząć realizację powyższej inwestycji, która dzisiaj jest wizytówką Kołobrzegu.

Katarzyna Pechman została powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w skład Komitetu Organizacyjnego Roku Herberta (2008). Była dwukrotnie we Lwowie w oficjalnych delegacjach reprezentując ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Już pod koniec 2015 roku podjęła rozmowy w MKiDN by rok 2018 został ogłoszony, w 20 rocznicę śmierci Księcia Poetów, Rokiem Zbigniewa Herberta.

Weszła w skład tzw. Zespołu Roboczego przygotowującego projekt uchwały sejmowej.

Katarzyna Pechman cieszy się, że Herbertiada ma swój udział w kształtowaniu młodych serc i umysłów. Nastolatkom często brakuje kręgosłupa moralnego, zżera ich duch hedonizmu, a Zbigniew Herbert nie tylko jako poeta, ale również jako prawy człowiek, mógłby być dla nich doskonałym wzorem.

W Herbercie cenię siłę charakteru, wierność, wyprostowaną postawę. Ale nic za darmo. Za tę wierność wyznaczona jest wysoka cena. Nie każdy chce ją zapłacić – mówi K. Pechman. – Herbert zapłacił. Miał trudne życie. Ale też trudnego życia wszystkim życzył. Bo ludzki charakter tylko wtedy się kształtuje – przekonuje K. Pechman. – Zbigniew Herbert nie ugiął się przed komunistyczną władzą dla, jak pisał, kartki papieru i chleba. A poniósł tego ogromne konsekwencje, włącznie z długoletnią głęboką depresją. Co prawda żyjemy w innych czasach, ale czy i nam nie zdarza się, że powiedzenie „nie” wymaga wielkiej odwagi? Wtedy przed oczyma staje mi Herbert, ta jego „kołatka”, Jezusowe: „niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie” – mówi.

Jest przekonana, że marzenie Herberta, by mieć fresk w kościele się spełniło.

Może nie jest to fresk na ścianie, ale w nas. I dodaje: – Herbert zawsze ode mnie wymagał. Zmuszał do myślenia i do pogłębiania wiedzy. W nim jest coś takiego, co nie pozwala przejść obojętnie. Jest symbolem przejrzystości, jedności myślenia, twórczości i działania. Konsekwencje, jakie spotykały go za sprawą zachowywania takiej postawy często bywały niełatwe, a jednak Herbert pozostał wierny sobie. „Z prądem płyną tylko śmiecie” – powtarzał. Ze wszystkich napisanych przez niego słów, każde ma znaczenie. Jego rękopisy pełne były skreśleń, poeta często wśród rozmaitych słów szukał tego jednego, właściwego. Herbert to ktoś, komu bym zawsze uwierzyła.

SZANOWNI PAŃSTWO

Wszelkie instytucje kultury i szkoły zachęcamy do korzystania z bogatej oferty twórczej „Herbertiady”, do Państwa dyspozycji z herbertowską poezją i piosenką są znakomici artyści, między innymi: Jerzy Radziwiłowicz, Aleksander Trąbczyński, Wojciech Wysocki, Agata Piotrowska–Mastalerz i Andrzej Mastalerz, Jacek Bończyk, Dominika Świątek, Przemysław Tejkowski i inni.

KONTAKT

Portal „Herbertiady” administrowany przez Katarzynę Pechman i Michała Gargasa nie jest przedsięwzięciem komercyjnym. Wszelkie prawa do prezentowanych materiałów internetowych zastrzeżone są na rzecz portalu „Herbertiada”, a prawa do poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć i innych materiałów są zastrzeżone na rzecz portalu „Herbertiada” lub odpowiednio na rzecz ich autorów. Wykorzystywanie prezentowanych na portalu informacji i innych materiałów bez odpowiedniej zgody – zastrzeżone.

Nasz e-mail: herbertiada@interia.pl
Katarzyna Pechman, tel. 693540193