„Przesłanie Pana Cogito” to jeden z najsłynniejszych wierszy Księcia Poetów. Jest też chyba najbardziej znanym i cytowanym wierszem Herberta zamieszczonym  w zbiorze „Pan Cogito”. Wymyślona przez autora postać Pana Cogito, który pojawia się w wielu wierszach, nie tylko z tego tomu, jest alter ego poety, formą ironicznego dystansu do samego siebie. Imię bohatera nawiązuje do maksymy „Cogito ergo sum” i oznacza „Pan Myślę”. Muzyka Waldemara Koperkiewicz nadała temu wierszowi niezwykłe brzmienie a dzięki artystom Teatru Muzycznego publiczność „Herbertiady” przeżyła piękne emocje, którym upust dała w długiej owacji na stojąco.

Fot. Jerzy Błażyński