Z okazji XX – lecia „Herbertiady” zapraszamy serdecznie na Jubileuszową Galę Artystyczną, która odbędzie się 24 sierpnia br. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta w Kołobrzegu (ul. Solna 1).

Będziemy mogli zobaczyć, między innymi, autorski projekt znanego i cenionego aktora Dariusza Jakubowskiego (na zdj.)

(…) „W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad:w sztuce-kanonu piękna,hierarchii i rzemiosła,w życiu-kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcie dobra i zła. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności,wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu.Słowu rozumianemu też jako oczywistość cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.” (…)

Dzisiejszy świat sprowadza człowieka jedynie do zewnętrzności ciała,a człowiek przecież to inny jeszcze wymiar potrzeb i inny wymiar możliwości. Jego byt określa wewnętrzny stosunek do prawdy, dobra i piękna.Program „Wokół Herberta,czyli potęga smaku, albo sztuczny miód” jest tego przypomnieniem, jest wspólną z publicznością podróżą ku archetypom kulturowym wyznaczonym przez pojęcie smaku.Odsłania też kody powinowactw duchowych twórczości Baudelaire’a, Szymborskiej, Baczyńskiego czy Hardy’ego ze Zbigniewem Herbertem. Na chwilę zatrzymuje się przy „Żródle” Norwida.

Polifonia J. S. Bacha i jego „Preludia”, „Wokaliza” Wojciecha Kilara z filmu „Dziewiąte wrota” i „Wokaliza” op.34 nr14 Rachmaninowa, czy Sonata J.Haydna, znakomicie korespondujące z głębią poezji,są muzycznym dopełnieniem wydarzenia.

Wykonawcy:
Dariusz Jakubowski – aktor, autor koncepcji, reżyseria
Katarzyna Thomas – sopran
Piotr Szafraniec – fortepian

Zapraszamy, 24 sierpnia, godz. 17.00. Wstęp wolny!